fbpx

Cenník

SOCIÁLNE SLUŽBY   €/deň €/mesiac
STRAVOVANIE celodenné 10,70 321,00
    Raňajky + desiata = 2,60 €  
    Obed + olovrant = 4,60 €  
    Večera I + II = 3,50 €  
UBYTOVANIE   2,833 85,00
OBSLUŽNÉ ČINNOSTI upratovanie 0,20 6,00
  pranie 0,40 12,00
  údržba šatstva a bielizne 0,05 1,50
  žehlenie 0,15 4,50
ÚHRADA ZA SS   14,333 430,00

Suma úhrady za činnosti, ktoré zvyšujú kvalitu sociálnej služby, je stanovená na základe dohody zmluvných strán a je obsahom osobitnej zmluvy. Medzi uvedené činnosti patria: liečebná telesná výchova, saunovanie, masáže, aplikácia liečebných prístrojov a pomôcok, edukačné aktivity, muzikoterapia, arteterapia, biblioterapia, terapia hrou, relaxačné a regeneračné aktivity, skrášľovacie procedúry a donáškový servis.

Platnosť: od 01.01.2023

ZAVOLAŤ