fbpx

Domov

AIRA, n.o. je nezisková organizácia, ktorá prevádzkuje Zariadenie sociálnych služieb Sv. Anna v Nitrianskych Hrnčiarovciach pri Nitre.

Sme špecializované zariadenie rodinného typu, ktoré ponúka domov mobilným aj imobilným osobám, prevažne seniorom, s Demenciou,
s Alzheimerovou chorobou a inými ťažkými zdravotnými postihnutiami, ktoré sú odkázané na celoročnú starostlivosť pobytovou formou.

V prípade záujmu o voľné miesta nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

V sekcii Galéria alebo na našej stránke na Facebooku si môžete pozrieť fotky zo života v našom zariadení.

Kontakt

V prípade záujmu o voľné miesta nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

ZAVOLAŤ