fbpx
SOCIÁLNE SLUŽBY€/deň€/mesiac
STRAVOVANIEcelodenné7,95238,50
Raňajky + desiata = 1,98 €
Obed + olovrant = 3,204 €
Večera I + II = 2,764 €
UBYTOVANIE2,58377,50
OBSLUŽNÉ ČINNOSTIupratovanie0,309,00
pranie0,257,50
údržba šatstva a bielizne0,103,00
žehlenie0,154,50
ÚHRADA ZA SS11,333340,00

Suma úhrady za činnosti, ktoré zvyšujú kvalitu sociálnej služby, je stanovená na základe dohody zmluvných strán a je obsahom osobitnej zmluvy. Medzi uvedené činnosti patria: liečebná telesná výchova, saunovanie, masáže, aplikácia liečebných prístrojov a pomôcok, edukačné aktivity, muzikoterapia, arteterapia, biblioterapia, terapia hrou, relaxačné a regeneračné aktivity, skrášľovacie procedúry a donáškový servis.

Platnosť: od 01.01.2019